తాత : ఒరేయ్ బుజ్జి ! రేపు పెండ్లి కి వూరి బయట వున్న కళ్యాణ మంటపానికి పోవాల . 200 రూ/ అవుద్దిరా ..
బుజ్జి : దిగులు పడకు తాత్తా ! “సచ్ బారత్” లారీలన్నీ ఆత్తె పోతాయి ,దాన్తులో పోతాము ..పెదాన మంతి “మోడీ” పున్నెం ..
ఆహా మనవడా ఒహొమనవడా ..

…..

తాత : ఒరేయ్ బుజ్జి ! ఈ మధ్య పెండ్లి భోజనము లో మరీ చిన్న స్వీట్స్ వేస్తున్నారురా ..
బుజ్జి : దిగులు పడొద్దు తాత్తా ! భూతద్దం పెత్తుకొని తింతాము లే ..
ఆహా మనవడా ..ఒహొమనవడా ..

….

తాత : ఒరేయ్ బుజ్జి ! టూత్ బ్రష్ అరిగిపోయిందిరా .
బుజ్జి : దిగులు పదొద్దు తాత్తా ! పారేయద్దు .. జిల పుత్తె గీరుకోవత్తు ..
ఆహామనవడా .ఒహొమనవడా ..

..

తాత : ఒరేయ్ బుజ్జి ! రెండు మంచాల నవారు ముక్కలు ముక్కలు గా తెగిపోయింది , అన్నీ ముళ్ళు వేసి ఒక మంచం అల్లా , మిగిలిన తుంటలు ఎలా అని దిగులుగా వుంది .
బుజ్జి : దిగులెందుకు , ఆ ముక్కలన్నీ కలిపి అమ్మకు బత్తలు ఆరేచుకునేందుకు దండం కత్తెత్తా ..
ఆహా అమనవడా ఓహో మనవడా

..

 

తాత : ఒరేయ్ బుజ్జి ! కస్టపడి బ్యాంకు కి వెళ్లి, గంట నిలబడి, వేలు పెట్టి, పెంషన్ తెచ్చారా …కొత్త నోట్ల కట్ట ..
బుజ్జి : అయ్యో అయ్యో ! తాత్తా , రబ్బర్ బాన్దు వేసి తేలేదే మచ్చి పోయావా , బుల్లెమ్మ జడకు ఎచు కోవచ్చు కదా , ఘీ పెట్టి ఎడత్తది .
అబ్బా మనవడా ఓహో మనవడా ..

 

మై మరచిన వంట ..
పిండి ముద్దు (ముద్ద) చేసి, వామ్మో(వామ్ము) , నవ్వులు (నువ్వులు) వేసి ,
వుబికించి (ఉడికించి) .. గట్టి పట్టు (గట్టిపడ్డ) తర్వాత ..చెలియ వచ్చి (చల్లార్చి )..

..

present cine tactics

క్రాసింగ్ సినిమా (పిల్లలకు మాత్రమె)..
జీ ..బ్రా ..క్రాస్సింగ్ ..యెలా చెయ్యాలి ..నేర్పి ..స్వతం గా క్రాస్ చేసేటట్లు నేర్పడమే ఈ చిత్ర ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ..

..

ము.. ము.. కిస్.. అంటే.. బుస్సా ..
నీకా ఐడియా లేదా ..
ఐడియా వుంటే కాల్ చెయ్…. ఒయ్ ..
యు…… బాయ్ …

బుజ్జి ; సొతంత పోరాటం లో అవ్వ ఏమి చేచింది ?
తాత : పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కూర్చొని అవ్వ హారమణి వాయించింది , వాళ్ళు వినలేక పారిపోయారు , అలా తరిమి కొట్టింది . అందుకే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అయ్యింది ..

బుజ్జి : తాత్తా ! అవ్వ ఎత్త డబ్బు కూడా బెత్తింది /
తాత : ఆమె మహా సాద్వి రా , అగ్గిపెట్టె వాడకుండా కొండ రాళ్ళ తో నిప్పు చేసేది , అన్నం వార్చిన గంజి తో చారు పెట్టేది , కరేపాకు వాడకుండా ఆదా చేసేది , యేమని చెప్పను రా ..
ఆహా తాతా ఓహో అవ్వా ..

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

jokes :

తాత : ఒరేయ్ ! మనవడా , నీ ఎల్ కేజ్ చదువు ఎలావుంది రా ?
బుజ్జి : యియ్యాల వేల్లు చూపెత్తెది చెప్పారు , యిస్సు ఒత్తె ఒకయేలు , ఆయీ ఒత్తె రెండు ఏల్లు చూపిట్టాలంతా, ఱెందూ వొత్తె ఎత్తా …?
హాహి హిహ్హి ఖి ఖి హీహి ..
ఆహ మనవడా ఓహో మనవడా ..

…….

బుజ్జి : తాత్తియ్యా ! నువ్వు పుత్తకాలు అత్తికిచ్చుకో ,బంక కొనుక్కో అని 10 రూపాయలు యిత్తారు కదా , నేను 10 దాచ్చి పెత్తి ,(post office) పోత్తఫ్ఫిసు లో అత్తికిచ్చుకున్నాను . హాహి ఖి ఖి హాహి ..
ఆహా మనవడా ..ఒహొ మనవడా ..

…….

 

***ఏమండీ ! ఈ సందులో “ఐరావతమ్. పర్వత రావు” గారి యిల్లెక్కడం డి ?
“నల్లమల్ల” సందులొ “అడివి బాపయ్య” యింట్లో బాడుగకు వున్నారు

…..

అవ్వ : మనవడా ! మీ తాత మేళం ఖర్చు తగ్గించేదానికి టేప్ రికార్డర్ లో మేళం పెట్టి నాకు తాళి కట్టాడురా ..నీ పెండ్లి ఘనం గా బాజా భజంత్రీలతో చేయిస్తారా .
బుజ్జి : అయ్యో అయ్యో ..వద్దు , నేను దేవళం కొలువు మేళం తో తాళి కట్టేస్తా ..
“తాతకు మించిన మనవడు” ..

 

కోమలి : ఏమండీ ! మీ జేబు చాలా చిన్నది గా కుట్టాడండి ..
అప్పాలు : లేదే ..పై రాబడి తగ్గింది .

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

జోకులు

భార్య : ఏమండీ ! నాకే రోజూ నాగు పాములు
కలలో వస్తున్నాయండీ ..
భర్త : ఒస్స్ ! భయపడకు , నా కలలో రోజూ
ముంగీసలు వస్తున్నాయి .

……………….

టీవీ advertisement లొ..
మీ చర్మ సౌందర్య రహస్య మేమిటి ?
లక్స్ ..
నిజజీవితములో ఈ ప్రత్స్న కు సమాధానము ..
చెంప చెల్, గూబ గుమ్…

………………………..

భార్య : మీ మెయిల్ చదివాను . మీ నాటకము
తెలిసినది . ఆ వాణీ యెవత్తె? ఆమె పాటలకు

మత్తు ఎక్కి పోతున్నారా ? యింకా మత్తు
లో పడేస్తుందట, కీళ్ళు విన్చేస్తా …..

భర్త : అపార్ధము చేసికోకే కోమలీ ,
అది సంగీత చక్రవర్తి కీర “వాణీ”
గారు వ్రాసిన ఉత్తరము .

……………..

వీధి కుక్క : నీకేమే !జిమ్మీ ! ధన వంతుల యింటిలో పెరుగు తున్నావు , నీది luxury లైఫ్ , మాది వీధి లో బతుకు ..
జిమ్మీ : అయ్యో ! నాది బానిస బతుకే, కాలకృత్యాలు కూడా
యజమాని చెప్పినప్పుడే , సహజీవనము ఒక కల ,

మీది స్వేచ్చా జీవితము..

……………………………

…………………

Posted in Uncategorized | Leave a comment

సరదా జోకులు

బంటి: నాన్నా , పక్క యింటి అంకులు
గూబ గున్య్ అనేటట్లు కొట్టాడు .
తండ్రి : ఎందుకురా ?
బంటి : మీరే కదా నాన్నా ,పక్క యింటి అమ్మాయిని చూసి

సిగ్గు పడ మన్నారు , వెళ్లి సిగ్గు పడ్డాను ,అంతే..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

సరదా తెలుగు జోకులు

పెండ్లి పెద్ద : అమ్మాయి పేరు చాలా బాగుంది .
పొదుపు లక్ష్మి . యిప్పటికి యెంత పొదుపు చేసిందో ?
అమ్మాయి తల్లి :బట్టల పొదుపు ఎక్కువ .50 cm లో అంతా సర్దేసికుంటుంది ఽఅహారము కూడా కొద్దే, 5 gm కుంకుమ
పువ్వు 2 అరటి పండ్లు ..

పెండ్లి పెద్ద : (మనసులో ఎలిఫెంట్ లేగ్గే , ఇల్లు గుల్లే )
బాగుందమ్మా ..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

telugu jokes

ప్రయాణము చేసినట్లే లేదు
ఏవూరు నాయనా ?
క్లీనర్ :యిది షెడ్డు బాబూ , అంత ఒళ్ళు తెలియకుండా
నిద్రపోతే ఎలా ?

పెండ్లి పెద్ద : అమ్మాయి పేరు చాలా బాగుంది .
పొదుపు లక్ష్మి . యిప్పటికి యెంత పొదుపు చేసిందో ?
అమ్మాయి తల్లి :బట్టల పొదుపు ఎక్కువ .50 cm లో అంతా సర్దేసికుంటుంది ఽఅహారము కూడా కొద్దే, 5 gm కుంకుమ
పువ్వు 2 అరటి పండ్లు ..

పెండ్లి పెద్ద : (మనసులో ఎలిఫెంట్ లేగ్గే , ఇల్లు గుల్లే )
బాగుందమ్మా ..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

telugu jokes and sayings

పశువులు ఆకలి అయితే గడ్డి తింటవి ,
కొంతమంది మనుష్యులు ఎప్పుడూ తింటారు ..

ఎదుటి వారు ఎం చెపితే అది చేయకండి. చెప్పింది వినండి. ఎలా చేయాలో నిర్ణయం మీరు తీసుకోండి.

తండ్రి : ఒరేయ్ సుంఠ, బాగా వ్రాసాను,
అని చెప్పావు , సున్నా తెచ్చు కున్నావు కదురా?
కొడుకు : మదర్ ప్రామిస్, గాడ్ ప్రామిస్, నమ్ము నాన్న ,
టెక్స్ట్ బుక్ లో వున్నది ఉన్నట్లే వ్రాసాను , పైగా
112 పేజి లో 57 వ బొమ్మ లో పూర్తీ వివరాలు చూడండి

అని కూడా వ్రాసాను ..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

message to youth

స్నేహితులతో కబుర్లూ షికార్లూ, విందులూ వినోదాలూ… ఈ బందిఖానాలో ఇరుక్కుపోతే అదే స్వర్గమనిపిస్తుంది. చాలామంది విద్యార్థులు ఎప్పుడూ అలానే ఉండాలని ఆరాటపడుతుంటారు. దానికి విఘాతం కలిగితే గిలగిలలాడిపోతుంటారు. నిజమైన ప్రగతి కావాలంటే దాన్నుంచి బయటపడాలి!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

teenage problems

teenage problems.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

teenage problems

As on today, we are progressing technically and retarding mentally.  the children are neglected due to over loaded life style.

parents do not have time to look after kids since they are busy in offices. unfortunately the adolescence lesson is introduced in 8th standard in Andhra Pradesh, india. this is very tender stage where the student is more anxious to know the biological changes as well to experience the thrill of hormones illusion.  they prefer to avoid parents and join friends to share experiences. parents must view very carefully with our hurting them. they are prone to get  trapped by elderly predators. it goes unnoticed since the age gap is very large.

hence special attention must be paid to them. predators are mostly above 45 yrs. we must not hesitate to take corrective steps.

any thing can go wrong under the umbrella of modernisation/modern civilisation.

Posted in Uncategorized | 3 Comments