తాత : ఒరేయ్ బుజ్జి ! రేపు పెండ్లి కి వూరి బయట వున్న కళ్యాణ మంటపానికి పోవాల . 200 రూ/ అవుద్దిరా ..
బుజ్జి : దిగులు పడకు తాత్తా ! “సచ్ బారత్” లారీలన్నీ ఆత్తె పోతాయి ,దాన్తులో పోతాము ..పెదాన మంతి “మోడీ” పున్నెం ..
ఆహా మనవడా ఒహొమనవడా ..

…..

తాత : ఒరేయ్ బుజ్జి ! ఈ మధ్య పెండ్లి భోజనము లో మరీ చిన్న స్వీట్స్ వేస్తున్నారురా ..
బుజ్జి : దిగులు పడొద్దు తాత్తా ! భూతద్దం పెత్తుకొని తింతాము లే ..
ఆహా మనవడా ..ఒహొమనవడా ..

….

తాత : ఒరేయ్ బుజ్జి ! టూత్ బ్రష్ అరిగిపోయిందిరా .
బుజ్జి : దిగులు పదొద్దు తాత్తా ! పారేయద్దు .. జిల పుత్తె గీరుకోవత్తు ..
ఆహామనవడా .ఒహొమనవడా ..

..

తాత : ఒరేయ్ బుజ్జి ! రెండు మంచాల నవారు ముక్కలు ముక్కలు గా తెగిపోయింది , అన్నీ ముళ్ళు వేసి ఒక మంచం అల్లా , మిగిలిన తుంటలు ఎలా అని దిగులుగా వుంది .
బుజ్జి : దిగులెందుకు , ఆ ముక్కలన్నీ కలిపి అమ్మకు బత్తలు ఆరేచుకునేందుకు దండం కత్తెత్తా ..
ఆహా అమనవడా ఓహో మనవడా

..

 

తాత : ఒరేయ్ బుజ్జి ! కస్టపడి బ్యాంకు కి వెళ్లి, గంట నిలబడి, వేలు పెట్టి, పెంషన్ తెచ్చారా …కొత్త నోట్ల కట్ట ..
బుజ్జి : అయ్యో అయ్యో ! తాత్తా , రబ్బర్ బాన్దు వేసి తేలేదే మచ్చి పోయావా , బుల్లెమ్మ జడకు ఎచు కోవచ్చు కదా , ఘీ పెట్టి ఎడత్తది .
అబ్బా మనవడా ఓహో మనవడా ..

 

మై మరచిన వంట ..
పిండి ముద్దు (ముద్ద) చేసి, వామ్మో(వామ్ము) , నవ్వులు (నువ్వులు) వేసి ,
వుబికించి (ఉడికించి) .. గట్టి పట్టు (గట్టిపడ్డ) తర్వాత ..చెలియ వచ్చి (చల్లార్చి )..

..

present cine tactics

క్రాసింగ్ సినిమా (పిల్లలకు మాత్రమె)..
జీ ..బ్రా ..క్రాస్సింగ్ ..యెలా చెయ్యాలి ..నేర్పి ..స్వతం గా క్రాస్ చేసేటట్లు నేర్పడమే ఈ చిత్ర ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ..

..

ము.. ము.. కిస్.. అంటే.. బుస్సా ..
నీకా ఐడియా లేదా ..
ఐడియా వుంటే కాల్ చెయ్…. ఒయ్ ..
యు…… బాయ్ …

బుజ్జి ; సొతంత పోరాటం లో అవ్వ ఏమి చేచింది ?
తాత : పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కూర్చొని అవ్వ హారమణి వాయించింది , వాళ్ళు వినలేక పారిపోయారు , అలా తరిమి కొట్టింది . అందుకే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అయ్యింది ..

బుజ్జి : తాత్తా ! అవ్వ ఎత్త డబ్బు కూడా బెత్తింది /
తాత : ఆమె మహా సాద్వి రా , అగ్గిపెట్టె వాడకుండా కొండ రాళ్ళ తో నిప్పు చేసేది , అన్నం వార్చిన గంజి తో చారు పెట్టేది , కరేపాకు వాడకుండా ఆదా చేసేది , యేమని చెప్పను రా ..
ఆహా తాతా ఓహో అవ్వా ..

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

jokes :

తాత : ఒరేయ్ ! మనవడా , నీ ఎల్ కేజ్ చదువు ఎలావుంది రా ?
బుజ్జి : యియ్యాల వేల్లు చూపెత్తెది చెప్పారు , యిస్సు ఒత్తె ఒకయేలు , ఆయీ ఒత్తె రెండు ఏల్లు చూపిట్టాలంతా, ఱెందూ వొత్తె ఎత్తా …?
హాహి హిహ్హి ఖి ఖి హీహి ..
ఆహ మనవడా ఓహో మనవడా ..

…….

బుజ్జి : తాత్తియ్యా ! నువ్వు పుత్తకాలు అత్తికిచ్చుకో ,బంక కొనుక్కో అని 10 రూపాయలు యిత్తారు కదా , నేను 10 దాచ్చి పెత్తి ,(post office) పోత్తఫ్ఫిసు లో అత్తికిచ్చుకున్నాను . హాహి ఖి ఖి హాహి ..
ఆహా మనవడా ..ఒహొ మనవడా ..

…….

 

***ఏమండీ ! ఈ సందులో “ఐరావతమ్. పర్వత రావు” గారి యిల్లెక్కడం డి ?
“నల్లమల్ల” సందులొ “అడివి బాపయ్య” యింట్లో బాడుగకు వున్నారు

…..

అవ్వ : మనవడా ! మీ తాత మేళం ఖర్చు తగ్గించేదానికి టేప్ రికార్డర్ లో మేళం పెట్టి నాకు తాళి కట్టాడురా ..నీ పెండ్లి ఘనం గా బాజా భజంత్రీలతో చేయిస్తారా .
బుజ్జి : అయ్యో అయ్యో ..వద్దు , నేను దేవళం కొలువు మేళం తో తాళి కట్టేస్తా ..
“తాతకు మించిన మనవడు” ..

 

కోమలి : ఏమండీ ! మీ జేబు చాలా చిన్నది గా కుట్టాడండి ..
అప్పాలు : లేదే ..పై రాబడి తగ్గింది .

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

జోకులు

భార్య : ఏమండీ ! నాకే రోజూ నాగు పాములు
కలలో వస్తున్నాయండీ ..
భర్త : ఒస్స్ ! భయపడకు , నా కలలో రోజూ
ముంగీసలు వస్తున్నాయి .

……………….

టీవీ advertisement లొ..
మీ చర్మ సౌందర్య రహస్య మేమిటి ?
లక్స్ ..
నిజజీవితములో ఈ ప్రత్స్న కు సమాధానము ..
చెంప చెల్, గూబ గుమ్…

………………………..

భార్య : మీ మెయిల్ చదివాను . మీ నాటకము
తెలిసినది . ఆ వాణీ యెవత్తె? ఆమె పాటలకు

మత్తు ఎక్కి పోతున్నారా ? యింకా మత్తు
లో పడేస్తుందట, కీళ్ళు విన్చేస్తా …..

భర్త : అపార్ధము చేసికోకే కోమలీ ,
అది సంగీత చక్రవర్తి కీర “వాణీ”
గారు వ్రాసిన ఉత్తరము .

……………..

వీధి కుక్క : నీకేమే !జిమ్మీ ! ధన వంతుల యింటిలో పెరుగు తున్నావు , నీది luxury లైఫ్ , మాది వీధి లో బతుకు ..
జిమ్మీ : అయ్యో ! నాది బానిస బతుకే, కాలకృత్యాలు కూడా
యజమాని చెప్పినప్పుడే , సహజీవనము ఒక కల ,

మీది స్వేచ్చా జీవితము..

……………………………

…………………

Posted in Uncategorized | Leave a comment

సరదా జోకులు

బంటి: నాన్నా , పక్క యింటి అంకులు
గూబ గున్య్ అనేటట్లు కొట్టాడు .
తండ్రి : ఎందుకురా ?
బంటి : మీరే కదా నాన్నా ,పక్క యింటి అమ్మాయిని చూసి

సిగ్గు పడ మన్నారు , వెళ్లి సిగ్గు పడ్డాను ,అంతే..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

సరదా తెలుగు జోకులు

పెండ్లి పెద్ద : అమ్మాయి పేరు చాలా బాగుంది .
పొదుపు లక్ష్మి . యిప్పటికి యెంత పొదుపు చేసిందో ?
అమ్మాయి తల్లి :బట్టల పొదుపు ఎక్కువ .50 cm లో అంతా సర్దేసికుంటుంది ఽఅహారము కూడా కొద్దే, 5 gm కుంకుమ
పువ్వు 2 అరటి పండ్లు ..

పెండ్లి పెద్ద : (మనసులో ఎలిఫెంట్ లేగ్గే , ఇల్లు గుల్లే )
బాగుందమ్మా ..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

telugu jokes

ప్రయాణము చేసినట్లే లేదు
ఏవూరు నాయనా ?
క్లీనర్ :యిది షెడ్డు బాబూ , అంత ఒళ్ళు తెలియకుండా
నిద్రపోతే ఎలా ?

పెండ్లి పెద్ద : అమ్మాయి పేరు చాలా బాగుంది .
పొదుపు లక్ష్మి . యిప్పటికి యెంత పొదుపు చేసిందో ?
అమ్మాయి తల్లి :బట్టల పొదుపు ఎక్కువ .50 cm లో అంతా సర్దేసికుంటుంది ఽఅహారము కూడా కొద్దే, 5 gm కుంకుమ
పువ్వు 2 అరటి పండ్లు ..

పెండ్లి పెద్ద : (మనసులో ఎలిఫెంట్ లేగ్గే , ఇల్లు గుల్లే )
బాగుందమ్మా ..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

telugu jokes and sayings

పశువులు ఆకలి అయితే గడ్డి తింటవి ,
కొంతమంది మనుష్యులు ఎప్పుడూ తింటారు ..

ఎదుటి వారు ఎం చెపితే అది చేయకండి. చెప్పింది వినండి. ఎలా చేయాలో నిర్ణయం మీరు తీసుకోండి.

తండ్రి : ఒరేయ్ సుంఠ, బాగా వ్రాసాను,
అని చెప్పావు , సున్నా తెచ్చు కున్నావు కదురా?
కొడుకు : మదర్ ప్రామిస్, గాడ్ ప్రామిస్, నమ్ము నాన్న ,
టెక్స్ట్ బుక్ లో వున్నది ఉన్నట్లే వ్రాసాను , పైగా
112 పేజి లో 57 వ బొమ్మ లో పూర్తీ వివరాలు చూడండి

అని కూడా వ్రాసాను ..

Posted in Uncategorized | Leave a comment