Monthly Archives: March 2016

తాత : ఒరేయ్ బుజ్జి ! రేపు పెండ్లి కి వూరి బయట వున్న కళ్యాణ మంటపానికి పోవాల . 200 రూ/ అవుద్దిరా .. బుజ్జి : దిగులు పడకు తాత్తా ! “సచ్ బారత్” లారీలన్నీ ఆత్తె పోతాయి ,దాన్తులో పోతాము ..పెదాన మంతి “మోడీ” పున్నెం .. ఆహా మనవడా ఒహొమనవడా … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment